Ücret Tarifesi Tablosu

ARABULUCULUK ÜCRET TARİFESİ

BİRİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Uyuşmazlıkların Dava Açılmadan Önce Arabuluculuk Yoluyla Çözüme Kavuşturulmasının Sağlanmasında Arabulucuya Ödenecek Ücret

1.
a) Aile Hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda; taraf başına,
 
 
aa) Bir saati (İlk üç saate kadar)
80,00 TL
 
ab) Takip eden her saat için
60,00 TL
 
b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,
 
 
ba) Bir saati (İlk üç saate kadar)
60,00 TL
 
bb) Takip eden her saat için
40,00 TL
2.
a) Ticari uyuşmazlıklarda; taraf başına,
 
 
aa) Bir saati (İlk üç saate kadar)
160,00 TL
 
ab) Takip eden her saat için
120,00 TL
 
b)Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,
 
 
ba) Bir saati (İlk üç saate kadar)
120,00 TL
 
bb) Takip eden her saat için
80,00 TL
 
c) Ticari uyuşmazlığın taraflarının tümü sermaye şirketi ise taraf başına,
 
 
ca) Bir saati (İlk üç saate kadar)
190,00 TL
 
cb) Takip eden her saat için
140,00 TL
 
d) Tarafların tümü sermaye şirketi ve uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,
 
 
da) Bir saati (İlk üç saate kadar)
140,00 TL
 
db) Takip eden her saat için
95,00 TL
3.
a) İşçi - işveren uyuşmazlıklarında; taraf başına,
 
 
aa) Bir saati (İlk üç saate kadar)
80,00 TL
 
ab) Takip eden her saat için
60,00 TL
 
b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,
 
 
ba) Bir saati (İlk üç saate kadar)
60,00 TL
 
bb) Takip eden her saat için
40,00 TL
4.
a) Fikrî ve sınai uyuşmazlıklarda; taraf başına,
 
 
aa) Bir saati (İlk üç saate kadar)
160,00 TL
 
ab) Takip eden her saat için
120,00 TL
 
b)Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,
 
 
ba) Bir saati (İlk üç saate kadar)
120,00 TL
 
bb) Takip eden her saat için
80,00 TL
 
c) Uyuşmazlığın taraflarının tümü sermaye şirketi ise taraf başına,
 
 
ca) Bir saati (İlk üç saate kadar)
190,00 TL
 
cb) Takip eden her saat için
140,00 TL
 
d) Tarafların tümü sermaye şirketi ve uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,
 
 
da) Bir saati (İlk üç saate kadar)
140,00 TL
 
db) Takip eden her saat için
95,00 TL
5.
a) Diğer tür uyuşmazlıklarda ise; taraf başına,
 
 
aa) Bir saati (İlk üç saate kadar)
95,00 TL
 
ab) Takip eden her saat için
70,00 TL
 
b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,
 
 
ba) Bir saati (İlk üç saate kadar)
70,00 TL
 
bb) Takip eden her saat için
45,00 TL
İKİNCİ BÖLÜM
Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Uyuşmazlıkların Dava Açıldıktan Sonra Arabuluculuk Yoluyla Çözüme Kavuşturulmasının Sağlanmasında Arabulucuya Ödenecek Ücret

1.
a) Aile Hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda; taraf başına,
 
 
aa) Bir saati (İlk üç saate kadar)
100,00 TL
 
ab) Takip eden her saat için
75,00 TL
 
b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,
 
 
ba) Bir saati (İlk üç saate kadar)
75,00 TL
 
bb) Takip eden her saat için
50,00 TL
2.
a) Ticari uyuşmazlıklarda; taraf başına,
 
 
aa) Bir saati (İlk üç saate kadar)
200,00 TL
 
ab) Takip eden her saat için
150,00 TL
 
b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,
 
 
ba) Bir saati (İlk üç saate kadar)
150,00 TL
 
bb) Takip eden her saat için
100,00 TL
 
c)  Ticari uyuşmazlığın taraflarının tümü sermaye şirketi ise taraf başına,
 
 
ca) Bir saati (İlk üç saate kadar)
240,00 TL
 
cb) Takip eden her saat için
180,00 TL
 
d) Tarafların tümü sermaye şirketi ve uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,
 
 
da) bir saati (İlk üç saate kadar)
180,00 TL
 
db) Takip eden her saat için
120,00 TL
3.
a) İşçi - işveren uyuşmazlıklarında; taraf başına,
 
 
aa) Bir saati (İlk üç saate kadar)
100,00 TL
 
ab) Takip eden her saat için
75,00 TL
 
b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,
 
 
ba) Bir saati (İlk üç saate kadar)
75,00 TL
 
bb) Takip eden her saat için
50,00 TL
4.
a) Fikrî ve sınai uyuşmazlıklarda; taraf başına,
 
 
aa) Bir saati (İlk üç saate kadar)
200,00 TL
 
ab) Takip eden her saat için
150,00 TL
 
b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,
 
 
ba) Bir saati (İlk üç saate kadar)
150,00 TL
 
bb) Takip eden her saat için
100,00 TL
 
c) Uyuşmazlığın taraflarının tümü sermaye şirketi ise taraf başına,
 
 
ca) Bir saati (İlk üç saate kadar)
240,00 TL
 
cb) Takip eden her saat için
180,00 TL
 
d) Tarafların tümü sermaye şirketi ve uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,
 
 
da) Bir saati (İlk üç saate kadar)
180,00 TL
 
db) Takip eden her saat için
120,00 TL
5.
a) Diğer tür uyuşmazlıklarda ise; taraf başına,
 
 
aa) Bir saati (İlk üç saate kadar)
120,00 TL
 
ab) Takip eden her saat için
90,00 TL
 
b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,
 
 
ba) Bir saati (İlk üç saate kadar)
90,00 TL
 
bb) Takip eden her saat için
60,00 TL
İKİNCİ KISIM
Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Uyuşmazlıkların Dava Açılamadan Önce veya Açıldıktan Sonra Arabuluculuk Yoluyla Çözüme Kavuşturulmasının Sağlanmasında Arabulucuya Ödenecek Ücret
Üzerinde Anlaşılan Miktarın;

1.
İlk 25.000,00 TL’si için
 
 
a) Bir arabulucu görev yaparsa
% 6
 
b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa
% 9
2.
Sonra gelen 35.000,00 TL 'si için
 
 
a) Bir arabulucu görev yaparsa
% 5
 
b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa
% 7,5
3.
Sonra gelen 60.000,00 TL 'si için
 
 
a) Bir arabulucu görev yaparsa
% 4
 
b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa
% 6
4.
Sonra gelen 200.000,00 TL 'si için
 
 
a) Bir arabulucu görev yaparsa
% 3
 
b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa
% 4,5
5.
Sonra gelen 500.000,00 TL 'si için
 
 
a) Bir arabulucu görev yaparsa
% 2
 
b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa
% 3
6.
Sonra gelen 680.000,00 TL 'si için
 
 
a) Bir arabulucu görev yaparsa
% 1,5
 
b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa
% 2,5
7.
Sonra gelen 1.250.000,00 TL 'si için
 
 
a) Bir arabulucu görev yaparsa
% 1
 
b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa
% 1,5
8.
2.750.000,00 TL 'dan yukarısı için
 
 
a) Bir arabulucu görev yaparsa
% 0,1
 
b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa
% 0,2